انبار کاوش جوش کارخانه کاوش جوش
KavoshJosh

Our Products

Linking Knowledge And Ability
KavoshJosh

The Best Technology

Linking Knowledge And Ability
About Kaush Josh Company

شرکت کاوش جوش در سال 1373 با هدف ارتقای سطح دانش تئوری و علمی جوشکاری تاسیس گردید.

شرکت کاوش جوش در سال 1373 با هدف ارتقای سطح دانش تئوری و علمی جوشکاری، به ویژه اتوماسیون جوشکاری، توسط گروهی از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های معتبر کشور تاسیس گردید. در طی این سالها با بهره مندی از نیروی انسانی کارآمد،استفاده از روشهای نوین، ابتکار در تولید و بهره گیری از آزمایشگاههای پیشرفته، بعنوان یکی از تولید کنندگان اصلی در صنعت جوش کشور مطرح گردیده است.

Twenty years of experience and global reputation

About Welding Knowledge