کارخانه کاوش جوش فعالیت های شرکت کاوش جوش تولید مواد مصرفی جوشکاری اتوماتیک فعالیت های تخصصی جوشکاری و پوشش سخت تولید مواد مصرفی فولاد سازی تولید پودر گرانوله قالب ریخته گری مداوم خدمات جوشکاری

بازسازی انواع غلتک فعالیت های تخصصی جوشکاری و پوشش سخت بازسازی انواع چرخ های جرثقیل بازسازی چرخ های صنایع ریلی ساخت قطعات ضد سایش اجرای خدمات ضد سایش غلتک های صنایع سیمان در سایت مشتریان ساخت سازه های ضد سایش
تولیدات کک نفتی(مواد مصرفی فولاد سازی) کک نفتی خام کک نفتی کلیسنه شده کک نفتی کلسینه شده بریکت شده