کارخانه کاوش جوش فعالیت های شرکت کاوش جوش تولید مواد مصرفی جوشکاری اتوماتیک فعالیت های تخصصی جوشکاری و پوشش سخت تولید مواد مصرفی فولاد سازی تولید پودر گرانوله قالب ریخته گری مداوم تولیدات کک نفتی(مواد مصرفی فولاد سازی) کک نفتی خام کک نفتی کلیسنه شده کک نفتی کلسینه شده بریکت شده