...تماس با ما

نظر کاربران

واحد مهندسی فروش

اجرای جوشکاری اتوماتیک و خدمات ضد سایش

Tel: 021-44904539
Fax: 021-44901944

eng@kavoshjoosh.com

دفتر کاوش جوش

تهران - بزرگراه آزادگان جنوب - جاده احمد آباد مستوفی - کیلومتر دوم - خیابان اتحاد

Tel: 021-44901867، 53817000
Fax: 021-56715110

info@kavoshjoosh.com

 

مرکز پخش محصولات

آقای سرمدی
Tel: 021-88714690-1
Fax: 021-88714689

dc@kavoshjoosh.com

واحد فروش و خدمات پس از فروش

Tel: 021-44901867، 53817000
Fax: 021-56715110

info@kavoshjoosh.com

aftersales@kavoshjoosh.com