اخبار

 

 

 

 

 

 

روز مهندس بر همه مهندسان عزیر کشور مبارک

موفقیت در مناقصه باز سازی غلتک های ریخته گری مداوم فولاد خوزستان

موفقیت در مناقصه بازسازی چرخ های جرثقیل فولاذ خوزستان

KJF210 موفقیت آمیز بودن تست های پودرجوش در سیلندر های ساخت ترکیه

غرفه کاوش جوش در نمایشگاه جانبی سمپوزیوم فولاد در اردکان یزد پذیرای بازدید کنندگان می باشد93/12/04 الی 93/12/07

نمایشگاه متالورژی آذر 93 بازدید جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن تجارت از غرفه کاوش جوش


image 1